Missbruksbehandling

PSYKOTERAPI – KBT – SAMTALSTERAPI

SUNDSVALL – TIMRÅ – HÄRNÖSAND KRAMFORS – GÄVLE – HUDIKSVALL

uppnå en hållbarhet och finn kraften att förändras

Missbruk är ett symptom på olika syndrom och ett dysfunktionellt sätt att hantera problem vilket i sig kan innebära ett ännu större problem. Ofta så handlar missbruk om en flykt från något inom oss själva. Missbruk är även ett sätt att stå ut med sin nuvarande situation som väcker mycket skuld och skam och på så sätt är missbruk även något som vidmakthåller problemet. Inom missbruksbehandling så krävs ett mer holistiskt synsätt då det handlar om flertalet processer inom oss som är verksamma. Ett holistiskt synsätt handlar om det lidande vi har idag, det vi gör mot vår organism och andra i vår omgivning, vår bakgrundshistoria och det mer djupgående inom oss.

 

 

 

”Man behöver gå tillbaka till de tidigare erfarenheterna vi har och förstå att missbruket är ett sätt att lägga locket på”

 

Traumarelaterad behandling

Ofta så bär man på traumatiska tidigare upplevelser och det är inte ovanligt att man kommer från en dysfunktionell uppväxt där man blivit utsatt för olika kränkningar och/eller misshandel. Inom missbruksbehandling är därför traumabearbetning viktigt. Eftersom man bär på svåra traumatiska upplevelser oavsett om de kommer från vår uppväxt eller senare i livet så är det viktigt att utgå från ett integrationsteoretiskt perspektiv. Man behöver gå tillbaka till de tidigare erfarenheterna vi har och förstå att missbruket är ett sätt att lägga locket på våra emotionella blockeringar och vår historia. Man behöver även arbeta med KBT för att bryta våra dysfunktionella beteenden och förstå de processer som är verksamma inom oss såsom låg självkänsla, skam och skuld.

ASK Relive erbjuder missbruksbehandling till företag/ behandlingshem.


Kontakta ASK Relive

EnglishSwedish