Integrationsterapi

PSYKOTERAPI – KBT – SAMTALSTERAPI

SUNDSVALL – TIMRÅ – HÄRNÖSAND KRAMFORS – GÄVLE – HUDIKSVALL

få kraft och bli en ny människa av att förstå ditt förflutna

När vi mår dåligt så tror vi att våra känslor kommer från något i nuet. Vi tror att någon får oss att känna oss värdelösa, att en ensamhet får oss att bli deppiga eller att sociala situationer leder till ångest. Vad vi inte förstår är att vårt förflutna fortfarande påverkar oss och bidrar till dessa känslor. Vi kan förstå och har fått veta om möjligt i en terapi, att vår depression härstammar från att vi tidigt varit utsatta. Men man går oftast inte så mycket längre än så. Problemet kommer då att kvarstå eftersom det egentligen handlar om en emotionell blockering från ett tidigare förflutet. Det betyder att vår depression, oro, ångest, självskadebeteende eller vilken som helst känsla eller funktion idag kan vara ett sätt för oss att hålla denna blockering så långt borta som möjligt från oss.

 

 

 

”Vad vi inte förstår är att vårt förflutna fortfarande påverkar oss och bidrar till dessa känslor”

 

 

Rädsla för det förflutna

Vi är rädda för vårt ursprung och det vi varit med om och vi vill helst inte alls tänka på det vi varit med om. Det är så eftersom det vi upplevde som liten ibland var svårt att hantera och förstå. Har vi varit med om kränkningar som mindre eller upplevt något annat traumatiskt i livet, så bildas ett försvar mot dessa upplevelser och en emotionell blockering skapas för att hålla det fruktansvärda långt borta från oss. Den kultur vi lever i och kommer ifrån har inte varit en kultur som uppmanat oss att prata om våra känslor eller accepterat dem. Det som sker då är att barnen får bära skulden för det som sker, åtminstone är det så barn upplever det. Detta bidrar till att vi idag som vuxna går omkring med öppna sår och vet inte alls varför vi mår eller känner som vi gör.

Vi ska inte älta

Samhället i sig försöker få oss att hålla sanningen om vårt förflutna så långt bort det går. I terapier får vi lära oss att inte älta eller stanna kvar vid våra svåra erfarenheter. Vi ska gå vidare, se framåt och lära oss att leva annorlunda. Men det är svårt för människor som har ett traumatisk förflutet. Då behöver man använda andra metoder som lär oss att förstå det lilla barn vi bär inom oss, om de ofullständiga behov vi har och hur vi kan arbeta med detta i nuet. Vi behöver arbeta med våra emotionella blockeringar för att lösa upp tidiga trauman men även för att inte föra över kränkningar på våra egna barn och på vår omgivning. 

Pionärer

Integrationsterapi handlar om förhållandet mellan nuet och det förflutna. Man utgår från att vi alla är påverkade av vårt förflutna. Metoden är utvecklad av Jean Jenson  och Ingeborg Bosch men utgår från Alice Millers teori om hur kränkningar uppstår och varför vi behöver arbeta med dem. Alice Miller är en föregångare och hon är särskilt känd för sin bok ”Det självutplånande barnet”. Integrationsterapi är växande i Frankrike och Holland. Den har en tydlig, enkel och insiktsfull bakomliggande teori i det att vi är påverkade av vårt förflutna men även att vårt lidande behöver läkas i det förflutna. Vi kommer inte ifrån det vi varit med om men vi kan göra något åt det. ASK Relive arbetar med integrationsterapi bredvid en mer djupgående bearbetning för att häva den emotionella blockeringen inom oss. Integrationsterapi är god vid olika former av psykiskt lidande som depression, ångest, nedstämdhet, ilska, stress, rädsla och vid relationella och sexuella problem samt vid missbruksproblematik.

Kontakta ASK Relive
EnglishSwedish