Om mig

PSYKOTERAPI – KBT – SAMTALSTERAPI

SUNDSVALL – TIMRÅ – HÄRNÖSAND KRAMFORS – GÄVLE – HUDIKSVALL

Om mig

Mitt yrke

Jag är socionom och har arbetat sedan 2008 i mitt yrke. Jag valde att arbeta med missbruk och gjorde det under flera år tills jag bytte bana och började arbeta som kurator inom primärvården. Jag har även en psykoterapeutisk grundläggande steg 1 kompetens inom kognitiv beteendeterapi.

Bakgrund

Jag arbetar till stor del med integrationsterapi och en djupare form av traumabearbetning. Mitt intresse för dessa metoder startade för mer än 20 år sedan då jag började studera och praktisera den formen av terapier och metoder. Det har alltid funnits ett starkt intresse hos mig att få hjälpa människor och ASK Relive är skapat för att kunna erbjuda en fungerande metod som leder till ett bättre psykiskt mående och en större livskvalité.

”Det har alltid funnits ett starkt intresse att hjälpa människor”

En mer helhetlig behandlingsform

Integrationsteori är en viktig psykoterapeutisk metod för att den använder det förflutna i behandlingen av psykiskt lidande. ASK Relive är ett syfte att lyfta fram en djupgående metod i en terapeutisk behandlingsform, erbjuda människor andra former av metoder än det som erbjuds idag samt arbeta för en förändring i synen av psykisk ohälsa. 

Förebygger psykisk ohälsa

ASK Relive erbjuder även handledning, föreläsning och kunskap i ämnet kränkningar/föräldraskap/psykisk ohälsa. Alice Miller är en föregångare och ledande inom synen på hur kränkningar förs över och hur vi måste bearbeta och läka våra egna trauman inom oss själva för att må bättre men även för att förebygga psykisk ohälsa i samhället.  

 

Om ask relive

Mind – body – medicin

ASK Relive utgår från ett holistiskt perspektiv att alla delar är viktiga och att kropp, själ och tanke hör ihop utifrån mind-body medicin. Detta är ett viktigt begrepp som ser till en inre läkning och tar med hela människan. Ursprunget likaså nuet är lika viktiga, även i en terapi. ASK Relive erbjuder djupgående och bearbetande metoder samt mer kognitiva- och beteendemässiga metoder utifrån individen och dennes behov. 

”ASK Relive handlar om att efterfråga men även erbjuda mer helhetliga metoder.”

Omgivningen är viktig

Människan och dennes omgivning är en viktig faktor i all terapi och ur ett helhetligt perspektiv arbetar ASK Relive med kriser, föräldraskap, relationer och missbruk. Men i alla former utgår ASK Relive från att vi kommer någonstans ifrån, vi vill färdas mot något och det som hindrar oss. Vi är ingenting utan vårt ursprung men vi kan frigöra oss och bli de människor vi vill vara, ha närande relationer och göra det vi mest av allt önskar.

Ett psykoterapeutiskt komplement

 ASK Relive handlar om att efterfråga men även att erbjuda mer helhetliga metoder. ASK står för mina initialer men även för att fråga om. Relive är att födas på nytt, återuppleva och leva på nytt. När man vågar gå in i sitt innersta och lösgöra sina emotionella blockeringar då blir vi som födda på nytt. 

 

 

 

 

”Här är min hemlighet. Den är mycket enkel. Det är bara med hjärtat du verkligen kan se. Det viktigaste är osynligt för ögonen”. – Lille Prinsen

 

 

 

 

 

Kontakta ASK Relive

EnglishSwedish