Trauma

PSYKOTERAPI – KBT – SAMTALSTERAPI

SUNDSVALL – TIMRÅ – HÄRNÖSAND KRAMFORS – GÄVLE – HUDIKSVALL

för att läkas behöver vi se inåt

Trauma uppstår för att vi varit med om något svårt och traumatiskt. Det kan handla om psykiska, fysiska, sexuella och emotionella kränkningar som vi blivit utsatta för. Som liten kunde vi inte bearbeta det och det är därför våra sår består och blir traumatiska. Trauma kan även uppkomma senare i livet. Vi kanske varit med om en svår händelse, mobbning eller upplevt en svår och dysfunktionell relation. Ett trauma är en tidpunkt, en knut, som stannat kvar inom oss och där samma tidigare upplevelse finns kvar. Det handlar om en emotionell blockering inom oss från den tid då traumat skedde. Ofta har man flera sådana knutar.

Det självutplånande barnet

Trauma kan förstås utifrån PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) men utifrån en integrationsteoretisk utgångspunkt så finns trauma mer eller mindre med inom flertalet uppväxter och tidigare livsförhållanden. Se vidare Alice Millers böcker och särskilt hänvisar jag till ”Det självutplånande barnet”.

 

”Ett trauma är en tidpunkt, en knut, som stannat kvar inom oss”

 

Bindningen till det förflutna

Vårt lidande idag kan förstås utifrån vårt förflutna. Men genom att såren sitter så djupt och är direkt kopplade till den ursprungliga upplevelsen så behöver vi gå tillbaka dit. Bindningen till det förflutna behöver lösas upp. Att arbeta med traumabearbetning utifrån integrationsteori innebär en trygg och insiktsfull bearbetning eftersom man utgår från nuets korrelation med det förflutna; att vi agerar och reagerar precis som vi gjorde då. En djupare bearbetning och tillbakagång till tidigare upplevelser sker på ett högst tillitsfullt och meditativt sätt. Denna djupare bearbetning behöver upplevas för att förstås, det är en emotionell och fysisk upplevelse. Det finns kopplingar till Brandon Bays och Gabor Maté men denna metod ASK Relive är fristående på så sätt att inramningen utgår från ett integrationsteoretiskt perspektiv.

Konsekvenser av tidiga trauman

Trauma binder trauma samman och har vi haft det svårt på något sätt eller upplevt kränkningar så kan vi skapa dessa upplevelser på nytt i våra liv. Vi kanske väljer en partner som inte är bra för oss eller har svårt för att stå upp för oss själva. Vårt förflutna lämnar oss inte, men vi förstår inte det. Tidigare trauma kan även ge konsekvenser i vårt nuvarande liv såsom stress, ångest och nedstämdhet men även leda till dysfunktionella relationer och ett vidmakthållande av olika destruktiva miljöer. Vårt förflutna finns i allt. Det gäller att förstå, känna och uppleva det.

En inre läkning

En djupare form av traumabearbetning kommer leda till att vi på nytt återtar kontrollen över våra egna liv, att vi inte kommer styras av ofullständiga omedvetna behov eller känna att vi agerar och reagerar helt instinktivt. Vi får lära oss om våra impulser, känslor och beteenden. Denna inre läkning kan göra att vi blir de vuxna personer vi var ämnade till att bli.

Kontakta ASK Relive

EnglishSwedish