Psykoterapi

PSYKOTERAPI – TRAUMABEARBETNING – KBT – SAMTALSTERAPI

SUNDSVALL – TIMRÅ – HÄRNÖSAND KRAMFORS – GÄVLE – HUDIKSVALL

psykoterapeutiska metoder och andra tjänster

Människor är olika och har individuella bakgrunder och upplevelser. Därför krävs det ett mer helhetligt synsätt för att kunna hjälpa människor. En holistisk psykoterapi handlar om att integrera mentala, fysiska, emotionella och själsliga processer för att nå en större balans i livet och ett bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande. ASK Relive syftar till att erbjuda en bredare form av psykoterapeutiska metoder. ASK Relive utgår från att vårt förflutna påverkar oss i hög grad och baseras på en integrationsteoretisk grund. Kognitiva metoder såsom mer djupgående metoder används utifrån behov. I vissa fall är inte ett integrerande synsätt av vikt och fokus kan ligga på mer kognitiva- och beteendemässiga metoder.

INTEGRATIONSTERAPI

få kraft och bli en ny människa av att förstå ditt förflutna

En integrerande terapi handlar om förhållandet mellan nuet och det förflutna. Man utgår från att vi alla är påverkade av vårt förflutna. Man arbetar med att härleda ett lidande bakåt för att nå insikt om sitt mående och hur nuet korrelerar med vårt förflutna. Se mer här.

pexels-marlon-martinez-1450082 2
TRAUMABEARBETNING

finn kraft i ditt inre och lev livet på dina villkor

Trauma är kopplat till våra erfarenheter och hur vi påverkas av dem idag. Får vi tillgång till våra traumatiska minnen och börja bearbeta dem så läks vi. En mer djupgående bearbetning är frigörande och vi behöver uppleva det för att förstå. Se mer här.

panoramic, sunset, dawn-3227796.jpg
KÄNSLOHANTERING

få ett lugn och en fridfullhet av att lösgöra jobbiga känslor

En specifik metod i att identifiera sina känslor och utmana dem. Att lära sig om sina känslor och hur hantera dem är en viktig del i all behandling. Att vara i sin kropp och i sina emotioner, i stället för i sina tankar. Se mer här.

pexels-hernan-pauccara-1210273 5
KOGNITIV BETEENDETERAPI

övervinn dina rädslor och hinder!

KBT är en vetenskaplig metod som arbetar med våra tankar, emotioner och beteenden. Inom kognitiv beteendeterapi så ligger mer fokus på de underliggande processerna. Se mer här.

KOGNITIV BETEENDETERAPI
KRISSAMTAL

få råd och stöttning i svåra situationer

Att uppleva en kris är vanligt förekommande i livet och inget vi blir skonade från. Det kan handla om separationer som skilsmässa, dödsfall eller stressade situationer som för hög arbetsbelastning, ensamstående förälder eller sjukdom. Krissamtal handlar om att vara medmänniska och lyssna. Att vara någon som finns där.

KRISSAMTAL
MISSBRUKSBEHANDLING

uppnå en hållbarhet och finn kraften att förändras

Missbruk handlar ofta om trauma i bakgrunden och därför är en bearbetning av det förflutna viktig i en behandling. Missbruksbehandling är något jag erbjuder för företag och behandlingshem. Se mer här.

smoking, young people, youth-737057.jpg
FÖRÄLDRARÅDGIVNING

behöver du stöttning och redskap som förälder?

Föräldraskap är en utmaning och man kan behöva stöttning på olika sätt. Vi behöver lära oss om de mönster vi har från det förflutna och hur de kan påverka våra relationer. Vi behöver förstå vad vi för över till våra barn och hur vi kan få bättre och närande relationer till våra barn. På det sättet kommer både vi och våra barn att växa. Om vi får en större kunskap om oss själva så kommer vi kunna stötta våra barn i rätt riktning. 

people, mother, child-2566855.jpg
PARSAMTAL

lära oss om varandra för att skapa goda relationer

Relationer kan vara utmanande och svårhanterliga. Vi går in i relationer med vissa önskningar, behov och inlärda mönster. Kan vi börja förstå dessa inom oss själva och vår partner, samt förstå varifrån dessa behov kommer, så kan vi lära oss att hantera och bemöta relationen på ett annat sätt. 

PARSAMTAL
ANDRA TJÄNSTER

föreläsning

LÅT OSS VÄXA UPP PÅ NYTT OCH BLI DE VI ÄR!

En föreläsning om oss själva, till oss själva och till våra barn, för att ge oss den kunskap och insikt som kan behövas för vår egen resa mot vårt inre. Vikten av att gå tillbaka till vårt ursprung för att må bättre psykiskt handlar även om de metoder vi erbjuds idag. Att ett synsätt att framåt är det enda rätta skapar en distansering till oss själva och vårt innersta. I ett större perspektiv behöver vi läka vårt inre för att vi och våra barn ska må bra. 

Small plant on pile of soil in the garden. new life concept
Hör gärna av dig med frågor eller boka en tid!

EnglishSwedish