Tjänster

PSYKOTERAPI – KBT – SAMTALSTERAPI

SUNDSVALL – TIMRÅ – HÄRNÖSAND KRAMFORS – GÄVLE – HUDIKSVALL

Tjänster

ASK Relive erbjuder:

Tjänsten finns på klinik i Sundsvall men samtal finns även via ZOOM. Språk är svenska, engelska och franska.

Integrationsterapi

Integrationsterapi handlar om förhållandet mellan nuet och det förflutna. Man utgår från att vi alla är påverkade av vårt förflutna. Se mer här.

Traumabearbetning

Trauma  är något vi varit med, något svårt som sitter kvar inom oss. Vi påverkas på olika sätt av det vi är med om i livet. Se mer här.

Känslohantering

Känslohantering är en specifik metod i att identifiera sina känslor och utmana dem. Mycket god vid hög stress och ångest. Se mer här.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vetenskaplig metod som arbetar med våra tankar, känslor och beteenden med fokus på de underliggande processerna. Se mer här. 

Krissamtal

Att uppleva en kris är vanligt förekommande i livet och inget vi blir skonade från. Det kan handla om separationer som skilsmässa, dödsfall eller stressade situationer som för hög arbetsbelastning, ensamstående förälder eller sjukdom. 

Missbruksbehandling

Missbruk handlar ofta om trauma i bakgrunden och därför är en bearbetning av det förflutna viktigt i en behandling. ASK Relive erbjuder missbruksbehandling främst till företag och behandlingshem. Se mer här.

parsamtal

Relationer kan vara utmanande och svårhanterliga. Vi går in i relationer med vissa önskningar, behov och inlärda mönster. Kan vi börja förstå dessa inom oss själva och vår partner, samt förstå varifrån dessa behov kommer, så kan vi lära oss att hantera och bemöta relationen på ett annat sätt. 

föräldrarådgivning

Föräldraskap är en utmaning och man kan behöva stöttning på olika sätt. Vi behöver lära oss om de mönster vi har från det förflutna och hur de kan påverka våra relationer. Vi behöver förstå vad vi för över till våra barn och hur vi kan få bättre och närande relationer till våra barn. På det sättet kommer både vi och våra barn att växa. 


Kontakta ASK Relive

EnglishSwedish