ASK RELIVE

Psykoterapi, integrationsterapi, kognitiv beteendeterapi, traumabearbetning, samtalsstöd, rådgivning och utbildning. 

Tjänsten finns i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors men samtal går även via ZOOM. Språk engelska och  svenska. 

PSYKOTERAPI – TRAUMABEARBETNING – KBT – SAMTALSTERAPI

SUNDSVALL – TIMRÅ – HÄRNÖSAND KRAMFORS – GÄVLE – HUDIKSVALL

Välkommen till ASK Relive

Lider du av nedstämdhet, ångest, ilska, stress eller har andra bekymmer i livet som du behöver hjälp med? Har du problem inom relationer, arbete eller annat? Önskar du få en djupare förståelse utav ditt problem, bearbeta tidigare trauman eller lära dig hantera olika svårigheter? ASK Relive erbjuder en holistisk psykoterapi inom en mängd olika områden som psykisk ohälsa, missbruksproblem, föräldra- och parrådgivning, kriser och trauma. ASK Relive utgår från att våra tidigare erfarenheter spelar stor roll för vår hälsa, men att alla individer är olika och därför krävs ett mer helhetligt synsätt. ASK Relive ser till dig som individ och de behov just du har.

Följ

ASK Relive

Om mig

 

Jag vill hjälpa människor att må bättre på ett djupgående och beständigt sätt

Ask Relive

Trauma

Trauma handlar om en emotionell blockering från en tidigare händelse

 

Trauma

Psykoterapi

 

En holistisk psykoterapi ser hela människan

 

Psykoterapi

Tjänster

Vad ASK Relive erbjuder:

Integrationsterapi

Integrationsterapi handlar om förhållandet mellan nuet och det förflutna. Man utgår från att vi alla är påverkade av vårt förflutna. Se mer här.

Traumabearbetning

Trauma är något vi varit med, något svårt som sitter kvar inom oss. Vi påverkas på olika sätt av det vi är med om i livet. Se mer här.

Känslohantering

En speciell metod i att identifiera sina känslor och lära sig hantera dem. Mycket god vid hög stress och ångest. Se mer här.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vetenskaplig metod som arbetar med våra tankar, känslor och beteenden med fokus på de underliggande processerna. Se mer här. 

Krissamtal

Att uppleva en kris är vanligt förekommande i livet och inget vi blir skonade från. Det kan handla om separationer som skilsmässa, dödsfall eller stressade situationer som för hög arbetsbelastning, ensamstående förälder eller sjukdom.

Missbruksbehandling

Utifrån min erfarenhet inom missbruk och min kunskap inom det området, samt utifrån de terapeutiska metoder jag använder så erbjuder jag behandling främst till företag. Se mer här.

Parsamtal

Relationer kan vara utmanande och svårhanterliga. Vi går in i relationer med vissa önskningar, behov och inlärda mönster. Kan vi börja förstå dessa inom oss själva och vår partner, samt förstå varifrån dessa behov kommer, så kan vi lära oss att hantera och bemöta relationen på ett annat sätt. 

Föräldrarådgivning

Föräldraskap är en utmaning och man kan behöva stöttning på olika sätt. Vi behöver lära oss om de mönster vi har från det förflutna och hur de kan påverka våra relationer. Vi behöver förstå vad vi för över till våra barn och hur vi kan få bättre och närande relationer till våra barn. På det sättet kommer både vi och våra barn att växa. 

Hör gärna av dig med frågor eller boka en tid!

EnglishSwedish