Traumabearbetning

PSYKOTERAPI – KBT – SAMTALSTERAPI

SUNDSVALL – TIMRÅ – HÄRNÖSAND KRAMFORS – GÄVLE – HUDIKSVALL

finn kraft i ditt inre och lev livet på dina villkor

Trauma uppstår när vi varit med om något svårt och som inte har bearbetats. Då återstår ett sår inuti oss och det bildas en emotionell blockering mot det svåra. Trauma kan uppstå under barndomen och flera traumatiska händelser kan följas på varandra. Trauma kan uppstå senare i livet av olika händelser och beroende på när det inträffade, kränkningens natur, tidigare kränkningar och utifrån vår sårbarhet så skapar det graden av lidande. Oavsett vad som skett så har en emotionell blockering uppstått. Det skyddar oss mot det vi varit med om men som samtidigt ger upphov till lidandet. Denna blockering, det försvar vi har, är det som vi sedan söker hjälp för. Vi kan ha svårt att sova och lider av mardrömmar. Men det kan även ge symptom som depression, ångest, suicidala tankar och självskadebeteende. Vi har svårt att sätta vårt mående i relation till något som hänt tidigare. Förståelsen för hur vårt ursprung påverkar vårt mående idag är en del av ett integrationsteoretiskt perspektiv och viktig i den läkande processen.  

 

 

”Denna blockering, det försvar vi har, är det som vi sedan söker hjälp för.”

 

 

En djupgående metod

ASK Relive använder integrationsterapi som teoretisk utgångspunkt för traumabearbetning samtidigt med en djupare form av bearbetning. Denna djupare form av bearbetning betyder att man går tillbaka till sina minnen och svåra förflutet på ett tryggt, varsamt sätt och utifrån nuet. Integrationsteori handlar om att förstå hur det förflutna hänger ihop med nuet. Får vi tillgång till våra erfarenheter och börja bearbeta dem så läks vi. En mer djupgående och meditativ bearbetning för att lösa upp de emotionella blockeringarna inom oss är läkande vilket kan ge oss en känsla av lugn, insikt, styrka och glädje och vi kan känna oss som på nytt födda. Därav namnet Relive.

Ett eget praktiserande av mind body medicin har funnits länge, och liknelser i den djupgående bearbetningen går att finna i Brandon Bays och dr Gabor Matés metoder.

Kontakta ASK Relive

EnglishSwedish